Número 89, Inverno 2016

 

Portada 89
VISITE O BLOG DE CRÍTICA DA RGT

Sumario

Editorial

A pataca quente de Rubina Queneve

Temas: Formatos de produción
Facemos o que podemos Ibuprofeno Teatro | Formatos teatrais José Díaz | Chévere: teatro camaleónico
Esther Carrodeguas | O tamaño importa Manuel Xestoso

Actualidade AISGE
Quen sobe ao escenario? Inma Chacón

Ruxerruxe
Ese sorriso Esther Carrodeguas

Proscenio
O CDG e Valle Inclán: apoloxía do esperpento Manuel Xestoso

Festivais
Guidance 2016: o outro a partir de nós erregueté | Entrevista: Lagartijas Tiradas al Sol Roberto
Pascual| Tres reflexións sobre o II Encontro Mulleres Creando Rut Balbís, Ánxela Blanco, O.C.|
PLATTA 2016 Pedro Pablo Riobó

Escena Aberta
Maruja Calvo. Unha actriz da Coruña que triunfou en Cuba Clotilde Estévez, Xavier F. Viz, Antón
Lamapereira

En Danza
Ardendo xuntos (Sobre Roberto Oliván e Gregory Maqoma) Alberto Cortés

Espectáculos
Leixaprém, d’A Artística Roi Vidal Ponte | Son, de Nova Galega de Danza Afonso Becerra de
Becerreá | Danza da choiva, de Elefante Elegante Manuel Xestoso | Os últimos dias da humanidade,
do Teatro Nacional São João Vanesa M. Sotelo

Libros
Tres poemas dramáticos, de Pablo Fidalgo Lareo Afonso Becerra de Becerreá | Fondo Teatral María Casares

Ficheiro. Estreas

Textos Teatrais 86
Winnie son eu, de María Armesto

 

 Última actualización: 8 May, 2017
Número anterior | Comments Off on Número 89, Inverno 2016

Escribe o teu comentario, achega ou suxestións.

Se queres facer un comentario, achegar datos ou suxestións, por favor escríbeo no formulario de abaixo

Name (required)

Email (required)

Website

Comments

Comments are closed.

© Copyright REVISTA GALEGA DE TEATRO

Templates Browser

Things to remember when getting an admission to the training school

Establish the importance of education

Education is just one of the most valuable assets that one can have. However, as

Earnings About the Online Academy Training: Articles on the Decline in Public Education

Deception is defined by Dictionary of Webster as a false belief on independence or

Online Education to Become a Master

You may want to focus on getting an online degree if you are interested in being

Training schools and colleges worth a lot as they provide all the various kinds of training ns material that professional need in order to get ahead of their profession ad contribute at their best. In Australia, people can surely find lots of schools and colleges that offer high quality training options for the students as well as for the professional who looking to enhance their skill for better capabilities.

There are courses like Diploma of Community Services, Certificate III in Information Digital Media and Technology, Diploma of Work Health and Safety, Certificate II in Business and Retail Management Courses as well as the Advanced Diploma of Leadership and Management and Aged Care Training schools offering professional diplomas and courses that offer higher level training.

There are many things that you must be keeping mind in order to help yourself getting things better and get the training you need, but the most important things you should never forget are:

You should never enroll or opt to enroll in courses which are wide apart as you will be stuck nowhere and may have to manage things that you are not familiar with. In case if you are likely to get more courses you may consider to have enrolled in courses that you like the most, you should consider having the ones which are related or have similar content in them as well as same level and area of training.

As for example if you are going to attend the Business Management Courses, you should be aware that instead of aged care course you must be looking forward to get to the Diploma Of Business Management.

Further you should know that if you have to get to the top level courses you should not hesitate to enroll in the preliminary courses as they would help you learn things better.

Get in touch!

Contact Us

email us at radik.homichev@templatesbrowser.com

- or -

send us a mail at:

73 Berambing Crescent, LEETS VALE, New South Wales, 2775, Australia