Textos publicados na R.G.T.

 

“2132” (Exercicios para debuxantes intrépidos) Roberto Vidal Bolaño [nº 8]
A gaiola Jenaro Mariñas del Valle [nº 12]
Desourentación Fernando Osorio do Campo [nº 13]
Ourense empalme Vicente Montoto [nº 14]
Camiña xogando Alfonso Armada; traducción, María Lourdes Vega Alonso [nº 15]
Mariana José Ramón Fernández [nº 16]
Lexión Juan Mayorga ; traducción, Xosé Manuel Pazos [nº16]
Santiago, Santiago Manuel Forcadela [nº 17]
María Soliña Xosé Manuel Pazos [nº 18]
Pequeno Organon Bertolt Brecht ; traducción, María Vázquez [nº 19]
As vodas mortas Asja Srnec ; versión ao galego, Pedro P. Riobó [nº20]
Holliday Aut., postal de amor Itziar Pascual ; traducción, Xosé Manuel Pazos [nº 21]
Foreber Raul Dans [nº 22]
Belérian Salvador del Río, Pedro P. Riobó, Marcos Vieitez [nº 23]
Memoria Yolanda Pallín ; traducción, Xosé Manuel Pazos [nº 24]
Luscofusco : drama monofásico Euloxio R. Ruibal, [nº 25]
A balada do cárcere de Circe Elena Cánovas , Rubén Cobos, Juan Carlos Talavera ; trad. José M. Pazos [nº26]
Venus podre ; Título ; Animal vacío ; Home e muller preñada ; O gran soño ; e Arañeira Xesús Pisón [nº 27]
Guernica Jerónimo López Mozo ; traducción D. Cortezón [nº 28]
Os dóces anos da guerra Luísa Villalta [nº 29]
A sombra da memoria Xosé Vázquez Pintor [nº 30]
As voces de Penélope Itziar Pascual ; traducción, Xosé Manuel Pazos [nº31]
Silencios de guerra Patricia Piñeiro [nº 32]
¡Sssh! Iván Caloto [nº 32]
Memoria de mortos e ausentes Roberto Vidal Bolaño ; edición de Pedro P. Riobó [nº 33-34]
Entradas e saídas ; A famila todosaconchegados Jacques Prévert ; traducción, Henrique Harguindey [nº 35]
Campo sur Lino Braxe [nº 36]
Os vivos e os mortos Ignacio García May ; traducción Xosé M. Pazos Varela [nº 37]
Cibernautas Constantino Rábade [nº 38]
Azotea Vanesa Sotelo [nº 39]
Unha chea de anos e un día Benxamín Rocha Coladas [nº 40]
Terra polo medio Ernesto Caballero [nº 41]
Os facedores de bonecas Belén Roca [nº 42]
Zoo nocturno Michel Azama [nº 43]
A illa amarilla Paloma Pedrero ; traducción e dramaturxia, Ángeles Cuña Bóveda [nº 44]
Tres exercicios para café-teatro Xosé Manuel Pazos [nº 45]
Rexurdimento Alfonso Becerra de Becerreá [nº 46]
Sen vergonzas Felipe Loza e Garbiñe Losada [nº 47]
Nunca durmo Rubén Ruibal [nº 48]
“Quo non vadis” La Pera Llimonera ; tradución ó galego, Héctor M. Pose [nº 49]
Origami Carlos Be [nº 50]
Belicosario Manuel Lourenzo [nº 51]
Pis (obra para nenos con complexo de mexóns) Jaime Chabaud [nº 52]
Peep-Show Jacobo Paz [nº 53]
o show de kinsey Jesús Díez [nº 54]
Oasis Carles Batlle [nº 55]
Deus esta de vacacions Anxos Sumai [nº 56]
Duas mamás
Cándido Pazó [nº 57]
Esquecer Barcelona Carles Batlle ; traducción Afonso Becerra [nº 59]

Nunca estive en Bagdad Abel Neves [nº 62]
Expostas Marta Pérez, Rosa Puga, Vanesa Sotelo e Teté García [nº 63]
O Tempo Llüisa Cunillé; traducción Afonso Becerra [nº 64]
Piratas Eduardo Alonso [nº 65]

O principio de Arquímedes Josep Maria Miró i Coromina; traducción Afonso Becerra [nº 68]
Ritos de sangue María Xosé Queizán [nº 69]
Imundaçao Marta Freitas [nº 70]
Caixa Negra Fernando Epelde [nº 71]

Unha corrente salvaxe Raúl Dans [nº 72]
Micropezas Varios autores: Marcos Abalde, María Armesto, Afonso Becerra de Decerreá, Ana Carreira, Santiago Cortegoso, Antón Coucheiro, Daniel Currás, Fernando Epelde, Eva F. Ferreira, Clara Gayo, Joan Giralt, Fran Godón, Manuel Lourenzo, Carlos Méndes, Jacobo Paz, Olivia Pena, Xosé Manuel Pazos Varela, Xavier Picallo, Xesús Pisón, Pedro P. Riobó, Vanesa Sotelo [nº 73]>
Bagos de uva no padal Susana Hornos e Zaida Rico [nº 74]
Morte Súbita Ricardo Cabaça [nº 75]
Mata o teu alumno,
Carles Mallol [nº 76]
Arelantes, Wajdi Mouawad [nº 77]
Prohibido sufrir Clara Gayo [nº 78]
Albertine, o continente celeste Gonçalo, Waddington [nº 79]
Un pé xigante esmágaos a todos Xavi Morató [nº 80]
A morte é breve Julio Fernández [nº 81]
Premios A Pipa de Dramaturxia Breve 2013-2014: Emoticonas, de Rubén Pérez Pombo; Silencio, de AveLina Pérez; A buxaina, de Santiago Cortegoso; O ceo baixo Berlín, de Ernesto Is e Ofelia, de Julio Fernández Peláez  [nº 82]
Baile de Sombras Fran Godón [nº 83]
A obediencia da muller do pastor Sergio Martínez Vila [nº 84]
As cancións que lles cantaban aos cativos Raúl Dans [nº 85]
Winnie son eu María Armestro [nº 86]
Bairro das Ex-Colónias Joana Craveiro [nº 87]
D’Abalada Jorge Palinhos [nº 88]


Textos | Comments Off on Textos publicados na R.G.T.

© Copyright REVISTA GALEGA DE TEATRO

Templates Browser

The difference between Smart, Educated, and Intelligent

Education Benefits To Reduction the World Poverty

Special Learning Requirements - Students' Educational Efficiency Services

Education Crisis Results in Worldwide Preparing Workers

1/4
2/4
3/4
4/4

Things to remember when getting an admission to the training school

Training schools and colleges worth a lot as they provide all the various kinds of training ns material that professional need in order to get ahead of their profession ad contribute at their best. In Australia, people can surely find lots of schools and colleges that offer high quality training options for the students as well as for the professional who looking to enhance their skill for better capabilities.

There are courses like Diploma of Community Services, Certificate III in Information Digital Media and Technology, Diploma of Work Health and Safety, Certificate II in Business and Retail Management Courses as well as the Advanced Diploma of Leadership and Management and Aged Care Training schools offering professional diplomas and courses that offer higher level training.

There are many things that you must be keeping mind in order to help yourself getting things better and get the training you need, but the most important things you should never forget are:

You should never enroll or opt to enroll in courses which are wide apart as you will be stuck nowhere and may have to manage things that you are not familiar with. In case if you are likely to get more courses you may consider to have enrolled in courses that you like the most, you should consider having the ones which are related or have similar content in them as well as same level and area of training.

As for example if you are going to attend the Business Management Courses, you should be aware that instead of aged care course you must be looking forward to get to the Diploma Of Business Management.

Further you should know that if you have to get to the top level courses you should not hesitate to enroll in the preliminary courses as they would help you learn things better.

Templates Browser

The difference between Smart, Educated, and Intelligent

I've always been attracted to an issue of mind. As my mother's mother could refer

Education Benefits To Reduction the World Poverty

If you are taught, you can get all the skills needed to produce and achieve success.

Special Learning Requirements - Students' Educational Efficiency Services

The 15-year-olds in the United States have difficulty learning that public and private

Get in touch!

Contact Us

email us at radik.homichev@templatesbrowser.com

- or -

send us a mail at:

13 Glenpark Road, WOOLI, New South Wales, 2462, Australia